is toegevoegd aan je favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü20 de e a t a v i e r £ n.

verfcheide dagen zonder koorn was. Dan dit verdroegen de foldaaten liever met geduld, dan dat zy het beleg wilden opbreeken, fchoon caesar het hen aanbood, zoo zeer had hy zich by zyn volk weeten bemind te maaken.

D. Dit kan alles by het volk te weeg brengen.

E. Vercingetorix was daar door genoodzaakt nog eer dan caesar uit gebrek aan paarden voeder zyne legerplaats te verhaten, en nader by Avaricum te komen, van waar by de beste gelegenheid had, om het volk van c/esar by het voerageeren te overvallen. Deeze meende hem daar te verrasfen , maar vond hem al te voordeelig gelegerd. Het liegt faizoen en gebrek aan voorraad noodzaakten de Romeinen, om al hunne krygskonst en moed te vereenigen in het benaauwen van de belegerden, maar zy vonden hunne pogingen telkens te leur gefteld. Het is der moeite waard in de gedenkfchriften van caesar te zien, hoe verre de Galliërs reeds toen den Germaanen in het aanleggen en verdedigen van vastigheden voor uit waren. Evenwel moesten zy op raad van vercingetorix eindelyk befluiten, om de fferkte te verhaten. Het gekerm der vrouwen en kinderen hield hen eenigen tyd op, maar deed de Romeinen tefTens bemerken, wat 'er gaande was. Gesar laat hier op de wallen beklimmen, welke door de moedeloosheid en het fJegte weer ontbloot waren van bezetting, neemt de Stad by verrasfing in en geeft

al