is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I04 )

Maar, die zijne vrijheid behoudt, behoudt die niet alles? Moeten Slaaven ook niet dikwijls aan de grillen van eenen dwingeland hun goed en leven overgeven ? En wat hebben zij er voor? Blijven hunne kinderen ook dan niet flaaven? Maar, wa'ineer de vrijc man voor de vrijheid het zijne opóffert , heeft hij dan met het genoegen, dat zijne kinderen dé vrijheid genieten i en gelukkig kunnen zijn ?

Wie ï s de v r ij ë man? Die, lost de dood hem af, Met vasten blik op t graf.

En rugwaards, iehouwen kan.

Die is de v r ij ë man!

Het eind goed, al goed! Is dit voor den vr'jen man moo°-Hjk, dat hij met een gerust hart den dood eii het graf te gemoet treedt? Is het voor den flaaf ook mooo-lijk? Te weten, den gewilligen flaaf? Is het ook voor oen dwingeland mooghjk? Wie zou dan over de keuze in twijfel haan, of hij een flaaf of een vrij" man zou willen zijn? Nederlanders! Gij heet vrijë mannen, behoordet gij dan niet fteeds aan deze vraag te denken: wie is de vR-ijë man? En u zeiven daar' bij heder te leggen?

TE L E T D E N, bij

L. H E R D I N G

En alöm bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve weekiijks aéén en écu halve Stuiver wordt uigegeven.