is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG-AL.

(N° 222.)

Hoe fluit dat?

X^elke grappige vraag ! zonder flot of zin! Zou het bok met den vraag-al leuteren? Zou het hem ha-> peren, daar men de osjens bok? Op hoe veele onderwerpen kan deze vraag niet worden toegepast ? Hoe verfchillende kan een Wijze, die tijd en wijze weet, er op antwoorden? Dan eens: Het fluit als een bos! dan weder : het fluit als een tang op een verken ! dan, het moet fluiten , want er is geen pot, zoo fcheef, of er fluit een dekzel op! en zoo al verders, tot mislchien in 't oneindige.

Ja , wel nu , men denke van den v r a a o - a l , wat

nien wil, en men babbele wat men wil, de vraag is gedaan: Hoe fluit dat? Wat? Och! alwat men wil, het gantfche nieirsehlijk bedrijf, in 't groot en in 't klein 1 Want, wat voeren menfchen, ofmenschjens, befchaafden of wilden, toch'uit, daar men bijna niet in allen opzichte van kan vragen : Hoe fluit dit ? Willen wij béng eenige voorbeelden?

Befchouw mij dezen afgunftigen * dezen nijdigaart, reeds in 's werelds- vroege lente, kaïn. Hij is nijdig, omdatzijn broeder beter, en even daarom bij Goden menfchen aangetiaamer is, dan hij. Moest hij nu niet zich daar op toeleggen j om ook zelve wijzer en beter