is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot algemeen Redres nopens het Request van de Volmachten van de Carfpelen Termunten &c. om bevryd te worden van de Inquartieringe; Hebben de beide Leden als nog by derzelver bevorens uitgebragte advifen geperfifteerd.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het Request van P. Ottinga, tenderende om voor zodane Provinciale Recepisfen ter fomma van 1486 e]. welke als nog onder zich berustende heeft, Obligatien ten laste van deze Provincie te erlangen ; Hebben de beide Leden als nog by derzelver bevorens uitgebragte advifen geperfifteerd.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot algemeen Redres nopens het ftuk der Inquartieringe bylangs den Eems; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad het voorfchreven Rapport ais nog gehouden in advis; En hebben de Reprelentanten van het Volk der Ommelanden zich als nog met het uitgebragte Rapport geconformeerd.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op hef 2 Artikel van 't Rapport der Gecommitteerden tot de Finances dezer Provincie nopens het Ketelgeld, en het Request der Geneverftokers over het fchenden van hunne Vaten; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad als nog zich alleen met het 1 Artikel van 't voorfchreven Rapport geconformeerd; En hebben de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden zich als nog met het gehele Rapport geconformeerd.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het fchriftelyk Addres door de Gecommitteerden wt het Committé Centraal des Woldoldambts,

waar