is toegevoegd aan je favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Gods werken. 199

zyn Koningryk: De troon van het Roomfche Beeft moeft omgekeerd, en de kracht zyner hoornen verbrooken worden, en God moeft den hairigen fche-

del, des geenen, die in zyneJchulden wandelt en die het hoofd is over een groot land, verdaan (v). Den geweldigen Rykszetel van Muhammet, dien val-

fchen Propheet, moeft Hy omverftooten De

Koningryken der waereld moeft Hy beweegen , zodat de geduurigebergen verftrooid, de heuvelen der eeuzvigheid bewoogen zouden worden, wyl Hy haare Vorften zouden binden met ketenen en hunne Achtbaaren met yzere boeijens, om het befchreven recht over hen uittevoeren, op dat de heerlykheid zyner gunfigenooten mogte gezien worden (tv). Dit zou het Huis van Togarma bevinden, dan , wanneer haaren Gog, de Hoofdvorft van het land Magog, Mefech en Tubal met alle zyne ontelbaar re gefchilde heirknechten, door het doodelyk gevoel van Mesfias yzeren fèpter in het dof zouden vallen. Dit zyn alle werken van Gods Mogenheid en vreezelyke Majefteit, ingericht, om het genadewerk tot in den hoogen hemel te verhoogen. Hier door zoude Hy de grendelen der poorten zyner Kerke fterk maaken en haare landpaalen in vrede ftellen tot dat Hy ze voor de eeuwigheid zal doen heerlyk ontwaaken.

Pf. 138: t.

Laaide lid. 1. Afb.

bchoon nu de trouwe Voorganger merkte, dat

dil

O) Pfalm. 6B en 110. (w) 14$: C~i.

N4

Die werk