is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ZIELKUNDE. &0.3

zynde , verfcheidenërlei betrekkingen op ons hebben ; anderen weder aan de Historie der hartstogten; — aan de verfchillende rangfchikkingen van de bedryven der menfchen, te zamen in eene Maatfchappye verëenigd; — aan de Wysgeerige befchouwing der Gefchiedkunde enz. enz. Alsdan zou de Zielkunde eene even zo uitgebreide als klaare Weetenfchap worden ; dagelykfch zou men nieuwe fchatten ontdekken en misfchien zou men t' eeniger tyd in ftaat zyn alle die onderfcheidene naarfpeuringen zamen te verëenigen,. en onderneemen durven een befchouwend Leerftelzel over den menfch aan 't licht te brengen. Dit is ongetwyfeld het voornaame middel om deze Weetenfchap te volmaaken; zolange men het zelve verzuimd zal men nimmer tot iets gewigtigs geraaken ; men zal of in nuttelooze herhaalingen, — of in die Leerftelzels vervallen a welker waarde wy hier

boven

des Etres fenfibles ont plufieurs rapports avec nous; d'autres a l'hiftoire des Paflions, d'autres aux differentes clas,fes des afbons des hommes reunis en Société ; d'autres è la Philofophie de l'Hiftoire, &c. &c. La Pfychologie deviendrait alors une Science egalement vafte & lumineufe , chaque jour lui procurerait de nouvelles richefies , & peur-ette un jour ferait-on en etat de reunir toutes ces richefies feparées , & d'ofer entreprendre une theorie de l'homme. Voili fans doute le principal moyen de perfectionner cette Science, tant qu'on le neghgera on ne parviendra point è quelque chofe de grand , on tombera dans d'inutiles repetitions , ou l'on fe jettera dansl es Syffierjies que nous avons apprecié ci-deilus. Ce font cé& T 3 sYfte-