is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESCH '

SCHOÏÏITOOHEEL

'S .VAEiELDS LOTCEYALLEN;

in liet J aar 379:1. EERSTE DEEX MET ILAATEN.

TT. Lij A .IOOS JIS, ïz.