is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken behorende tot de organisatie, zo van de judiciëele als politicque secretaryën der stad Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IOO )

of SoUicireurs, of aan derzelver Clercquen, of -aan'andere menfchen acces nog vilie geven toe of van eenige Boeken of Gefchhften van de Secretary.

Art. ii.

De Clercquen zullen niet vermogen de Sleutel van hunne Kamer aan iemand te vertrouwen, als aan hunne Mede-Clercquen , en zal de laatst afgaande de deur niet moogen pasfeeren, zonder dezelve -agter zig toe te fluiten.

12.

De Clercqnen zullen gehouden zyn eikanderen in ordentelykheid te bejegenen.

I3-

Zo iemand der Clercquen zig in zyne dienst cnbehoorlyk mogt gedraagen, of deeze Inftructie contraveniëeren, zal hy door het Committé van Finantie worden verweezen in eene Geldboete ten behoeve van de Huis Zitten Armen deezer Stad, of, zo de misgreep dat meriteerde, van zyne dienst gefuspendeert worden, voor den tyd van fes weeken, (zullende zyn Traftement voor die tyd genooten worden door die van zyne Mede Clercquen, welke- zyne werkzaamheden zullen vervullen,) of anderzints daar in gedisponeert, zo als bevonden zal worden te behooren

14.

Het werk, door de Clercquen te verrichten ■ Zal verdeelt worden, als volgt: De Burgers de Bosch , Calkoen, Duim en de Vues, zo lang zy allen in leven of in deeze Post zullen zyn, en, na overlyden van één van hun, of dat één van hun in deeze Post niet meer zal zyn, als dan de drie oudften, zullen waarneemen. i 1. Al-