Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPECTATORIAALE

SCHOUWBURG,

BEHELZENDE EENE VERZAMELING DER BESTE ZEDELYKE

TOON E E LSTU KKE IV,

BYEEN GEBRAGT UIT ALLE DE VERSCHEIDEN TA ALEN VAN EUROPA.

MET NIEUW-GEINrENTEERDE KONST' PLAATEN VERSIERD.

VEERTIENDE DEEL.

Te AMSTERDAM, By d'Erven P. MEIJER & G. WARNARS.

M DCCLXXXVI.

Sluiten