is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf.

53

te zien , dan dien bals, onzen Benedictus,en uwen kooperkleurigen Apotheker. Nu hoor ik des avonds betere rmizyk, dan myn fpinnewiel, uw (horken en het fpinncn van onze oude kat. Nu heet het: justina hier' Justina daar! Justina in alle hoeken! Hoezee! (Zy fpringt op en wil heen gaan.)

Gerhard.

Waar wilt gy heen?

Justina.

Huppelen wil ik van de eene kamer in de andere. Den ban wil ik aanzeggen aan ons wormfteekig huisraad Eene gelieele ommekeering aan de oude

barak; oo uwe geldkist wil ik kloppen, en den gevangenen toeroepen: verblydt u ! Zy die u bevry den zal is naby.

Gerhard.

Zyt gy raazende ?

Justina.

Zonder raazerny. Ik zal volk beflellen dat ons klooster in een paleis der vreugde zal herfcheppeu. {Zy wil gaan.)

Gerhard,

Blyf hier.

Justina. Myne nieuwe meesteresfe heeft het my bevolen.

Gerhard. Uw oude meester gaat voor.

Justina, .. Hebt gy het niet gehoord?

E 4 Cu-