is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 Fiesko of de Ssmeïïzweeribb.

Daar zal ik voor zorgen. (Hy gaat in ten Zyvertrek, Lomellin in een ander?)

VYFTIENDE TOONEEL. Voorzaal by Fiësko, Fiesko, met Brieven en Wisfels, Hassan.

Fiesko. Vier Galeijen zyn dus binnen geloopen?

Hassan. En liggen gelukkig in de Darfena ten Anker,

Fiesko. Dat komt gewenscht. Van waar deeze expresfen?

Hassan. Van Rome , Piacenfa, en uit Vrankryk.

Fiesko, opent de Brieven en loopt ze door. Welkom , welkom in Genua! (zeer blymeedig.) Dat de Couriers Forftelyk onthaald worden. Hassan. Hum! (Hy wil vertrekken.)

Fiesko. Halt! halt 1 hier komt werk voor u in menigte,

Hassan. Welk is uw begeerte ? De neus van den Brak , of de ange) van den Scorpioen.

Fiesko.

Tegenwoordig het fluitje van den Lokvogel.

Mor-