is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pf5 Fiesko or de Samenzweering.

ven op. Wat in de Korf is, mag de duivel weeten. {Hy ml heengaan.)

Fiesko.

Zacht! Nog eene voorzorg. Gianettinó heeft nieuwe reden , om my te haaten en my ftrikken te fpannen. Gaa, onderzoek by uwe kameraden, of gy iets van een fluipmoord verneemt. Doria bezoekt de verdagte huizen. Maak u gemeenzaam met de ligtekooijen. De geheimen van het kabinet verbergen zig gaarn in de piooijen van een Vrouwerok. Beloof haar goudfpillende ka-

]anten beloof haar zelfs uwen Heer. Niets

kan te eerwaardig zyn, om in dit moeras te dompelen, tot gy den bodem gepeilt hebt.

Hassan

Wagt! Ha! Ik heb den toegang by zekere Diana Bononi, en ben omtrent een half jaar haar bezorger geweest. Eergisteren zag ik den Procurator Lomellin uit haar huis komen.

Fiesko.

Dit komt als geroepen. Even deeze Lomellin is de hoofdfleutel tot alle de dolheden van Doria. Morgen vroeg moet gy ten eerden daar heenen gaan Misfchien is hy deezen nagt de Endymion van deeze kuisfche Luna.

Hassan.

Nog een vraag, Monfignor.' Als de Genueefen my vraagen, (en de duivel haal my, zy zullen hetvraagen,) als zy my vraagen, wat denkt uwe

Heer