is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 De Dorppredikant.

gezin wringt de kanden, loopt heen en weer? Myn God! — Myn God! — (Men hoort van buiten, brand', brand', roepen De alarmkink wordt geti ok~ ken, Richard en Willem jchreeuwen in de naaste kamer.) ijeip Help — red ons i {Doctor Pt imroj'e en zyne Vrouw roepen.": \>n God! de kinderen' ('S,y loopen fchiely\ naar de jlaapjramer; by iet openen der deur, flaat'. hen de rook en vlam tegen. Onaertusfchcn kotutn Mofe> en eenige buuren in de kamer, en redden zo veel te redden is, gelyk Sophia en ae oude Beer ook doen. Alles is in verwarring. Doctor Primrofe en zyna Vrouw komen, ieder met ■een kind op den arm, uit de flaapkamer, en loopen het huis uit. Het Gordyn valt.)

DER-