Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

WES.ELD°jBE5CHOUWES N°. i.

D'kbhcdigkeid cf zwart'e gal.

Noem" di aards 'een aaklig jammerdal;

Ifèharénden en /rijzen

Hun er,k:l Paradijzt*.

aan onze landgenoot;:?;!

TT

liet is béter laat dan „ooit, volgends een oud Hollandsen fpreekwoord, waar van de waarheid door geen redenlijk mensen kan in twijffel getrokken worden; dit dan vastgefteld zijnde is het beter, dat wij in het jaar I794, vozend, de Kmtehjke Jaartelling, fc wereld beginnen te befchouwen dan dat wij dit geheel niet dceden, en zonder iets optcmerken, of zonder opgemerkt te worden, ens laten verzamelen tot onze vaderen. Hier van overtuigd, treden wij onder de letterbeminnende maatfehappij; vrijmoedig te vöorfchijn , en offeren onze befchouwingen van wereld en wereldfche zaken »n den weerlost van het algemeen. Meer voorbereidingen heeft ons werk, dat wij bij Nommers zullen uitgeven, om het onzen landgenoten des te ongevoeliger te doen geworden, ruet noodig. Wij hoopen, dat het zelve niet geheel A on-

Sluiten