is toegevoegd aan je favorieten.

De reizende boode

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2 )

iic Reizen met haare gunft te vereeren, omsmj

my altoos ,met goede Correspondentie te vcreeren; het is alleen ten nut van de goede Zaak tot herftclling der eenzanme Vreede , ja tot liefde die den een voör den ander behoorde te hebben, ja zelfs tot nut voor Godsdicnlr., Vryheid en Kerk, 't Verdrukte te doen herleevcn en herftellen, Boosaardige tot Moderatie te brengen,/-Vloekaars tot Zeeden te ftrekken, en voor Liefde van ons dierbaar Vaderland.

Het is waar, om zig zelf te pryzen ftaat zoo raar, als men zulks zeifs doet, de ondervinding moet zulks eerft bewyzen, maar het is myn fchuld niet, het vloeid myn uit myne pen; myne waarde Leezers zullen myn zulks niet kwalyk neemen, wanneer ik fout heb; wil ik myn wel corrigeeren laatcn, te^wyl een Gebouw eerlr. mooi en cierlyk werd ats het bewoont werd, zoo zal het hier meede ook g#;ui, wanneer den Boode eenige Reifcen zal gedaan hebben, zal alles van zig zelfs voortvloeijen ; edo» vertrouwen , wegens de goede Zaak nimmer te yermoeijen nog verzwakken. Hier meede zaL ik eindigen en my noemen

De Reizende Boods,

Ver-