is toegevoegd aan je favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE VERHANDELING. 217

zedenloosheid en verwijfheid gedompeld , waar van hij de akelige gevolgen met regt vreesde ; meer voorzigtig en minder ongelukkig dan aois , volvoerde hij zijn omwerp tot verbeeitring van zijn Vaderland op eene zoo Staatkund ge wijze , dat men op hem met even zo veel recht als op Cazar mag toepasfen, hij kwam; hij zag; hij won ! • hij begon met zagtheid, volhardde met flandvastigheid , en eindigde niet , voor dat hij zijn wetk had tot (land gebragt. Dus behoorde het gedrag te zijn van al zulken, die zig eenigbefluur aanmatigen ; want het is alleen vau het beleid waar mede eene onderneeming word aangevangen , dat dikwerf de uitflag eener zaak afhangt : er zijn altoos gewigtige hiuderpaalen uit den weg re ruimen , vooral in de regeering van een land , alwaar de moeilijkheden zig veel grooter dan in de verfchillende omftandigheeden van bijzondere perfoonen voordoen.

lijcurgüs overtuigd, dat de wetgeever

van

deeze goedaartigheid het gemoed van den driftigen jongeling zodanig , dat deeze zijn grootuen vriend wierd.

O 5