is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van het stadhouderschap in de Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.'

fpronglyke uitgaaf van den Heer Raynal zeiven gevolgd, zonder my echter letter ly\ daaraan te verbinden; naardien ik de vryheid gebruikt heb van op Jommige plaatfen zyne berichten een weinig te verbeteren; hetgeen naar ik hoop, deeze beroemde Man, wanneer hem myne vertaaling immer in handen komt, niet kwaalyk zalneemen, te meer, naardien myne veranderingen, hoe gering die ook moogenzyn, niet ftrekken om, (gelyk die van RousSEt) het obrfpronglyk te verlammen of te verdraai jen; maar vetleer om hetzelve meerder krachs by te zetten.

H I