is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEWYDING

AAN EEN' MYNER VRIENDEN.

In die ftille, heilige uuren,

Die ons hart der vrindfchap wydt, Ais men onbefchroomd zich uitdrukt,

Onbefchroomd zyn zwak belydt, Spraken wy van liefde en vriendfchap,

En, door beider kracht verrukt, Heeft myn zangfter voor die fchoonen,

Op uw' wenk, de lier gedrukt. U , myn vriend ! u zyn die zangen

Door het teêrst gevoel gewyd,. Door het teêrst gevoel der vriendfchap ,

't Welk de liefde ons niet benydt. Neen, ons hart gloeit immer zuiver.

Schoon ons oog niet altoos fchreit, Onze hand geen zwarten fluijer

Op 't gelaat der deugd verfpreidt.

H * Wy