is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe spectator met de bril

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

NIEUWE

SPECTATOR

MET DE

BRIL

N°. 12.

BURGER SPECTATOR! Ik wil niet höopen, dat mijne veelvuldige Brieven u zullen verveelen, of wel, dat ik om het zenden daar van bij u voor onbefcheiden zal worden aangezien. Dan, ik vleijes mij zeiven, dat het tegenövergeftelde hieromtrent bij u zal plaats vinden, wat zegje Spectator, mag ik die gedachten voeden? nu, in hoope van hieromtrent een toeftemmend antwoord te zullen verwerven, zal ik maar op den aangevangen voet voortwandelen, en u zeggen, dat mijn Buurman Govert Smeersmoel van gedachten is: dat den mensch veelal te veel vêrzot is op zijn leeven, om het ter verdeediging van onze goede zaak, en voor 'sLands Welzijn opteöfferen, ja, dat zij mecstiil het fwak hebben , én voor het grootfte gedeelte bezield zijn met een drift om hetzelve te behouden, en niet zonder een zichbaaren angst hetzelve, hun leeven namelijk, willen waagen; verders gav hij mij te kennen, dat het te wenfehen waare, dat gij Spectator ons daaromtrent eens voorlichte, en uwe gedachten mededeelde; want het is u, zoo wel als ons bewust, dat de nood des lands vordert," dat wij met een blij gelaat bloed en goed voor bet waai' belang des lands verM plicht