is toegevoegd aan uw favorieten.

De genees- en heelkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIO O ,E N E E 8- EN

dat de buik eenen dag lang loopt; ook zelfs ge. duurende eenige dagen, zo 'er geene koorts bij is, en binnen zeven dagen ophoudt; want het lichchaam wordt gezuiverd, en het geene inwendig zou gefchaad hebben, wordt nuttig uitgeloosd; doch de langduurigheid is gevaarlijk: zij veroorzaakt fomtijds buikfnijdingen en koortfen, en verteert de krachten

Die dikwijlig overlaft is met buikloop , zegt hippocrates , en Hechts een weinig geele en lijmige drekftof, met borft en zijdefmerte verzeld, looft , wordt met het koningszeer gedreigd,

Door eene langduurige waanleeming hebben de geneeskundigen ontdekt, dat langduurige afgangen een koude rilling veroorzaaken; en wiens afgang onnatuurlijk is, brengt zulks den meesten overlaft bij, zo dezelve op den vierden dag verfchijnt (c). Een ontftelde buikloop, waardoor

Cb) De Medic. Libr. IV.' Cap. 19. Ubi pluribus diebus non descendit alvus, docet, aut ftibitam dejeftionem, aut febiiculam inftate. ( a ) Idem Cap. 7.

Sed uno die fluere alvum ilepe pro valitudine eft: atque etiam pluribus, dum febris abfit, & intrareptimum diemid conquiescat. Purgatur enim corpus quod intus laefurum erat, utiiitei effunditur. Verum fpatium perici.'o"um eft , intetdum enim tormina ac febricuias e3Ccitat, viiesquc coniümit.

(b) Fisedift. Libt. 1. § i45.