is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL, ai

eduard.

Heeft dan alléén de krijgsman met gevaaren te wendelen? Wie telt de menigte van gevaaren die ons alle uuren omringen, en meet ze tegen eikanderen? Majoor Randau is braaf.

w a l s i n c-.

Majoor Randau is geheel een man naar mijn hart.

eduard.

En de zedelijke waarde is borg voor het geluk des huwelijks.

walsin g.

Maar de guarnifoenen; de veldflagen ,en, wat nog veel meer is, het punt van eer! het punt van eer? — Deeze gifbeeker in de hand des dwaazen, welke zoo dikwijls de wijze moet leêg drinken! Waarom moet mijn kind aan dit alles bloot (laan?

TIENDE T O O N E E L.

eduard, walsing, carolina. carolina.

De Majoor zal terftond hier zijn.

(Zij plaatst zich een weinig agterwaards, tegen een' jloel leunende.)

w a ls ing,

Tot zoo ver gaat alles zoo als 't behoort- Verblijdt gij u?

carolina.

Ik kan naauwelijks ftaan.

ïdb-