is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O ONEELSPE L. 113

beter Om haaren wille vergeef ik u; maar doe het nooit weder. Struikroverij is een flecht handwerk. — Daar hebt gij één Louis d'or; zoek een eerlijk beftaan; en als ik hoor, dat ge vlijtig en ordentelijk zijt, zoo zullen in 't vervolg ook mijne deur en beurs voor u open zijn. — Nu gaa, mijn jongen! De Hemel zij met u!

frederik; den Louis d'or aanneemende. Gij zijt een grootmoedig man! mild met uw goud; niet kaarig met uwen goeden raad. Maar ik bid om eene andere,grootere weldaad. Gij zijt een rijk man, die veel invloed hebt. — Verfchaf mij recht tegen eenen onnatuurlijken vader.

baron.

Hoe dat? Wie is uw vader?

frederik; bitter.

6, Een voornaam heer, van land en volk voorzien; geacht bij 't hof; geëerd in de ftad; bemint door zijne boeren; weldaadig; eerlijk; openhartig en grootmoedig,

baron.

•En nochtans laat hij zijnen zoon behoeftig?

frederik.

En nochtans laat hij zijnen zoon behoeftig!

baron.

Ja, goede vriend! gij zult het 'er zeker naar gemaakt hebben. Een jonge wildzang; braaf doorgebragt; misfchien gefpeeld: maitresfen gehouden; — H men