is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 HET WINTERKWARTIER IN AMERIKA,

deröfUcier, maar ik heb nochtans een hart, gelijk een ander.

b F, r n a u.

Gij zijt brnaf, Werner! beantwoord mij dus uit dankbaarheid mijne vraag met waarheid : Bemint gij Wilhelmina ?

WERNER.

Ik, heer kapten ? Ja , nu dan, ik min haar

een weinig ! maar 't is eene zoo ernftige, gansch eerlijke liefde, geene overftijgende drift, als anders.

BERNAU.

Wilt gij ze wel hebben ?

WERNER.

Hce, heer kapitein ! Ik? Wilhelmina?

bernau.

Nu tot uwes kapteins gemaalin wilde ik zeggen ?

WERNER.

Voorzeker gaarne. Zij verdient het.

bernau.

Neen! gelukkige man, gij zult haar eeuwig minnen! zij zal u eeuwig minnen! o Werner! verblijd u toch met m'j, verblijd u! Gij w'it

niet ?

Werner; ernftig Heer kaptein! Zoo bitter fchertstet gij nog nooit met Werner. Ben ik dan verliefd? had ik dan oogmerken met Wilhelmina?

bernau.

Ga flechts , dwarshoofd ! fpoedig , roep uwen

va-