is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den hoofdzwijmel of de duizeligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inenten, maar dit gelukte niet. Toen liet hij hem fterke bloedzuiverende afkookfels (decocta) zwavel en kwik in menigte gebruiken, om de fchurftftof, om dat zij niet kon uitgejaagd worden, te verbeteren en 't bloed te zuiveren} Dan de zieke begon, na dat hij dit vier weeken gebruikt had, fterk aftevallen, en te ver. zwakken, en de ligte ftuiptrekkingen veranderden in hevige krampen, waar aan hij nog daaglijks toen hij in 't Gasthuis kwam onderworpen was. Ik liet terftond met die bloedzuiverende middelen ophouden, en fchreef in derzelver plaats verfterkende voor, daar ikkrampftillende, en bijzonder de zinkbloemen bijvoegde , en de man verliet zes weeken daar na weder 't Gasthuis, zijnde volkomen gezond.

En waarlijk niets is gewoonlijker in de zenuwziekten in 't algemeen, dan dat de toevallen nog blijven voordduuren, fchoon de naaste oorzaak, daar zij door ontftonden, reeds lang is weggenomen, want op geen deel van ons lichaam heeft de gewoonte meer vermogen, dan op onze zenuwen. Een enkele niet buitenmaate fterke indruk is dikwils inftaat, om onze zenuwen , bijzonderlijk als zij maar de minfte tegennatuurlijke ongefteldheid hebben, geheel in wanorde te brengen, en dezelve eene geheele andere werking te doen krijgen, of ten minftea