Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORISCH

DAGBLAD

In zeven achter den anderen uitgekomene Nommers ▼an ons Hiftorisch Dagblad van Zeeland, hebben wy ter kennis van onze Medeburgers gebragt alle zoodanige Stukken en Refolutien , welke, onder het menigvuldig verhandelde ter reprafentative Vergadering van Zeeland, door ons geoordeeld wierden te behooren tot- en te vallen onder het plan, 't welk wyons, in onze werkzaamheid, ten dezen opzichte, "hadden voorgefteld, en in het eerfte Nommer van dit ons Dagblad breeder is omfchreven en opgegeven.

}Vy hebben, tot ons genoegen, de te vredènheid van die gene onder onze Medeburgeren, wier oordeel ons niet onverfchillig is, over de wyze van onze werkzaamheid mogen ontwaren, het geen ons niet A wei-

V A N

ZEELAND.

N°. i.

Sluiten