is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0$ GESCHIEDENISSEN DER

zulk een uitgebreid gebied , bleef het onder zynen Opvolger vereend ?

V. Neen, Klovis had 'er een vcrdeeling van gemaakt voor zyn affierven , onder zyne vier Zoonen. Aan den oudften , die Thcodorlk of Dirk genaamd was, en dien hy by eene byzit had gewonnen , viel nevens andere Landen en Steden te beurt, het tegenswoordig Holland, aan de Linkerzyde des Rhyns gelcegen , zynde zyn deel bekend onder den naam van Aajlrafia of OostFrankryk, omdat het aan de Oost-zyde van zyns Broeders gedeelte lag, en dus in zig bevatte de Zeeuvjfdie Eilanden, een gedeelte van Gelderland, en Zuid-Holland , zynde, wyl de Rhyn zig toen nog by Katwyti in Zee ontlastte , door die Rivier gefchciden van het gebied der IVamers, die in Rhynland omtrent Warmond, enz. woonden. Deeze Theodorik bezat die Landen twee jaaren in vrede, en werd toen ontrust door eenen Deenfchen Koning Koehlllak, welke met eene Vloot, bemand met woeste cn roofzuchtige Noormannen, langs den Rhyn by

Kat-