is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(A0.534'^VBR£^JU>ÖE NEDERLANDEN. 20<J

Kc.lwyli was doorgedrongen, tot aan het tegenswoordig Gelderland, doch, zoo als hy, met den buit belaaden, voornemens was te rug te trekken , werd hy door den Zoon van Theodorik, Theodcberl genaamd, overvallen en zelfs gedood, Welke overwinning deii IVarncrs geene geringe vreeze baarde. Ondertusfehen overleed de Vader van deezen jongen Held, in het jaar 534, cn werd door deezen zynen Zoon , die toen naauwlyks achtien jaaren oud was, opgevolgd.

Z. Gebeurden 'er onder zyne Regeer'ng ook eenige merkwaardige byzondeii cdcn %

V. Daar word verhaald, dat hy eene Zuster had, met naame Theodechilde, die getrouwd was aan den Hertog der Warners , Hermagiskel, en na deszelfs dood, aan zynen Zoon'ft^/g^-. Huwelykcn , aangegaan

uit Staatkunde dewyl dit Volk door deeze verbindtenisfe zig zocht te beveiligen tegen de geduchte magt der Franken, zynde de vreeze voor dezelven zeer vermeerderd dooide laatstgemelde overwinning op -de Deenen ; doch welke huwelyken tevens een

zcïd-