is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vrouwen almanakje van Diewertje en Grietje. Voor het jaar [...] 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 ) Tot dus verre fchctsgcwyzc aangetoond hebbende, hoe het oppervlakkig gelegen is met het beftaan der Republiek , zuilen wy, mede zo kort als mogelyk is, niet de wyze der innerlykc Regeeringsvorm van alle de Provinciën, dit zou te verre uitloopen , aanftjppen ; •maar ons bepaalen tot die van Holland. — Deswege vonden wy het beste Voorfchrift in een Placaat van Hun Ed. Gr. Mog. de Staaten van Holland en Westfriesland zeiven, van den ïóOctober 1587» alstoen te Haarlem vergaderd zynde,

wan-