is toegevoegd aan uw favorieten.

Huisboekje voor de jeugd, om haar te beveiligen tegen ongeloof en bijgeloof, als mede ter bevordering van kennis en deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lorS

Zonderlinge en

onderdrukt wierden, waarom god moses verwekte ter verlosfing, en de Egijptenaars ftrafte met tien groote plaagen, zo dat Koning pharao genootzaakt wierd, dat volk op verzoek van mos es te laatcn wegtrekken met hun vee en haave of bezittingen, die zij daar gewonnen hadden. Het oogmerk gods was Israël in Kanaan te brengen, een gewest dat wel eer abraham, izaak en jakob als zweivende herders bewoond hadden, doch de Heer aan hunne nakome* lingfehap tot eene eifhjke bezitting had beloofd.

Nu ik ulieden een verflag van dit volk hïh medegedeeld, kan ik met u derxelver reistogt befchouwen, die onder 't hoog beftuur der Gods regeering aller aanmeikelijkst is, en verdient, dat gij er kennis aan krijgt, ook wegens 't leerzaam onderwijs, daar uit voordkomende.

Keetje.

Vader, wij zullen ftil zitten en luisteren, en verlangen zulk eene reize te hooien vertellen.

Fader.

Pharao door de geduchte plaagen genoodzaakt zijnde de Isiaëliten te laaten vertrekken, verzamelden zij zich onder hun opper-