is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlands zakboekje, ter bevordering van wetenschappen en fraaije letteren. Of Almanak voor het jaar 1800

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(19 y

Maar dat alles moet bezwijken,

Als 't noordwesten toomloos woedfc Reeds van de allervroegfte dagen Trof ons flora en waterstoodj Talloos voelden wij die Hagen;

Veld en dorp, van hulp ontbloot* Zonken in de woeste golven;

Measch en vee, geboomte en vruchï, Eeuwig in den poel bedolven,

Smaakten nimmer vrijë lucht, — Wijl de winter was geweken,

En de lente nader trad, loeide een flora uit woeste ftrekea *

Geesfelde het zilte nat: 't Water, buldrend opgeftegea, Beukte fluizen, dijk en dam , Niets hield dit geweld meer tegen»

't Stevigfle gewricht wierd lam, Volland deed een noodkreet horea,

Wijl zijn fchone Diemermeer Doorgebroken, fcheen verloren.

Huis en boomgaard fpoelden neêr; \ Vee, ten ftallen uitgedreven.

Zwom al zuchted in den vloed; De arme Landzaat redt zijn leven Naauwlijks, daarbij have en goe* B4