Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA AM-REGISTER

Van al de / /tid

PREDIKANTEN

Die ffedert de Reformatie in den jare 1578 tot heden geweefi^ofnocb zyn.

Waar hy vertoont worden

De Naamen en Woonplaatfen van

de EerwaerdigeKERKEN-RAAD derDuitfche, Waalfche en Engelfche Gereformeerde Kerken defer Stede, van 't jaar 1787. Mitsgaders

De Naamen, Woonplaatfen en Wyken der

kr ank bes oe kers.

Tot dienfl der Gemeente in goede orde geftelc.

t'A AIS TELRE DAM, '^müS^

By Petrus Sc hout en, (Ordinaris Drukker van de Naamwyzer der Magiftraats ea sudere Perfoonen) in de KalvcarfUaat. Met Privihrie.

Sluiten