is toegevoegd aan uw favorieten.

Naemwijzer, waer in gevonden worden de naemen van de [...] regenten der stad Leyden [...]. Voor den jaere 1794

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transporten, Cèsfien, Deflatie» Tan Obligatien, Actiën in de Oost - en - West*» Indifche Compagnien, &c. Tot iooo gl. - - - - 24. ft. Zegel. Boven 1000 tot 2000 gl. - 48. ft. 2000 tot 4000 gl. - -3. gl, 18000 tot 25000 gl, - 12, gl. 4000 tot 8000 gl. - 4> gl* 25000 tot 35000 gl,-i6V glgcoototiaooogl. - 6, gl. 35000 tot 50000 gl: - 18 gl. 12000 tot 18000 gl. - 9, gl. boven 50000 gl. - 24. gU Doch het Zegel van Transporten van de Aftieu mt de Oost-Indifche Compagnie, zal worden gereken*

naer het oud en origineel Capitael. ____

Rekeningen , Decïaratien, -wegens Ltverantien9 Arbtidsloonen , Daggeiden, Salarisfen, en Onkosten, ten laste van^t GemeeneLandy Steden, Collegien, &sBeneden de 10 gl. geen Zegel,. Beneden de 200 gl. - - - - 3 J- Zog&U Van 200 gl. en daar boven 6 ft. Van 400 gl. en daer boven 12 ft. Van 1000 gl. en daer boven 24 ft. Begraëvenisfen- en bruilofts- Oedullen. Wanneer de Overleedene of de Erfgenaamen gegoed zijn Tot 1000 gl. en daer boven - - - ó ft. ZegelJ 3000 gl. en daer boven ■ - - ia ft. 6000 gl. en daer boven - - - 24 ft. 12000 gl. en daer boven - - - 3 g'ls" 25000 gl. en daer boven - - - 6 gis.

" 100000 gl. en daer boven - - - 12 gis. *

Uittrekz l van de Ordonnantiën op 't Collateraals Alle Perfoonen, zoo Ingezetenen als Vreemdeim-i gen, ook alle Collegien, Cörpöratien, en GodshuW zen. Diaconen en Kerken: die van Defcendentes of Collaterale Magen en van Vreemden ab Inteftaj to, bv uiterfte wil, gifte onder den Levende of te* zake des doods, en by Huwelykfe Voonyaerde Ej Ten of verkrvgen, eenigc Goederen; zullen telken» , moeten betalJn den 2ofte pén», van dezelve goederen, ; Man en Vrouw geen Kinderen nalatende, moeien: van eikanderen betalen den 15 penning. •■ \. 1 ' Wanneer de Erfgcnaem de Overledene, verder als in del kierden graad beftaet,. moet dezelve betalen dea 10 pennj