Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"8l (UT)

PREDIKANTEN,,

in

O O S T-I N D I E N.

NB. Het binnenfi Jaargetal geeft het Jaar hunner aankomft te kennen.

In de Stad BATAVIA.

In de Nederduitfche Taal. Theodorus Vermeer. I77I Herrnannus Wachter. 1773 I?74 Jac. Casper Metzlar Joh, Georj.nep. 1774 1777 Jan Nupoort. I778 Jofua van Ipercn , A. L M. Phil. Doel. Lid van de Hollandfche Maatfchappye derWeetenfchappen. • 1779

In de Portugeefche en Maleitfche Taal. Encus Johannes Wiltenaar, 1765 1775 Emeriti. -

Johannes Adr. Wasmuth, Phil. fil. Joh, Rud.& Ant. Phil. fr. 1769 ontjlagen. 1776*

Wolter Hendrik Tenkinck , 1761 Emer. 1778 He tuil and Onruft , vacant. Wordende aldaar den Predikdienft om de

veertien dagen waargenoomen door T. C.

Metzlar. -

Buiten vafle Bedieninge. Johannes Frederik Rouffelet.

^uniaran0op^aha'^ Boo2u-<©üfïïmfï.. fcredericus Montanus-, Petr.fil. 1768 1778 1 Johannes Lipfius ,1772, Emeritus." 17^8