is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

C24 I N HOU D.

§ 26. Over de verkeerde middelen tot het ontdekken tn

ftraffen van het .misdryf.' . . . . 103

§ 27. Fyfde Middel. Het voorbeeldig gedrag van allen,

die in eenig bewind of den dienst des Volks zyn. 11 o

TWEEDE AFDEELING.

Middelen, die reeds, in den eenvoudigen ftaat der gezellige Zamenleevinge, invloed hebben op den Godsdienst.

§ 28. Inleiding. ± . . . . » . 113

§ 29. Algemeene Aanmerkingen. . . . 114

% 30. Zesde Middel. Zorg voor genoegzaame Werkzaamheid voor den gemeenen Man. . . .118

§31. Zevende Middel Volksverlichting en Befchaaving. 120

§ 32. Agtfte Middel. Bevordering van nuttige Kunsten en

Weetenfchappen- 13°

$. 33. Negende en laatfteMiddel. Belooning van braave daaden.i 43

§ 34. Aart en uitgeftrektheid van. den invloed der voorge-

draagen middelen. . Befluit van het eerfte Deel. 147

II. D E E L.

Een burgerlyk Beftuur kan of mag omtrend zaken van den Godsdienst geene ftellige befchikking maaken.

% 35. Nadere bepaaling der Vrage. Verdeeling van dit

tweede Deel • l5l

EEÏV