is toegevoegd aan je favorieten.

Lijkzangen op den weleerwaardigen heere Rutger Schutte, leeraar der hervormde gemeente te Amsterdam