is toegevoegd aan je favorieten.

Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haerlem [...] tot het jaar MDCCXC