is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X '99 X

CONSIDER ATIEN e# Pra-

Advis van de Heeren Hun Ed. Exhibitum in Groot Mog. Gecommitteerden te hetBefoigne op Rotterdam, tot nader adfiructie den i April famnerMisfive, ten aanzien van iy85' een diferent met de Wethouder-

fchap aldaar, over de wyze van het te doen onderzoek, en tot re* futatie der gronden, by het Bericht der Magiftraat geallegueerd, uit kragte der Refolutien commisforidal van 4 en 22 February 1785.

JQe Confideratien bepalen zich:

1. Tot een nadere Adfiructie van het gefuftineerde van Heeren Gecommitteerdens , by derzelver addres, van den 3 February laatstleden.

i. Tot een refutatie der gronden, welke door den Magiftraat van Rotterdam, by deszelfs Bericht, op den 20 February daaraanvolgende, zyn geallegueerd.

N 4 °P