is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ai8 )

En op dat elk en een yder hier van kennisfe moge bekomen, en geen onkunde voorgeven, zal

5^T"plaatfen werden

Aldus gedaan, gerefolveert ende gearrefteert op t Landfchapshuis binnen Leeuwarden den 8 December 1749.

H. W. v. G L I N S T R A, Vt.

Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.

Je. v. SMINIA.

Rapport der Heeren Gecommit

teerden tot Revifie der Cohieren van Stemmen m dato den May 1749. benevens de Misfive van Zyn Doorl Hoogheit van den 1Q DeceZ

Rapport der Gecommitt. Misfive van Z. D. Hoogh.

vA Ed. Mog. Heeren.

Ed. Mog. Heeren. D . • ,

Byzond. Goede Vrienden.

VOlgens de herhaalde YV/Y hebben wel ontrefolunenvan UEd. W vangen U Ed. Mo, . Mog. waar by de re- Misfive va» aII g

m der Vernieuwde Co- MeylaSeden ^ bKieai daar