is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3« )

8oo guldens wegens yder Paard in de molen gaande, als hebbende de nieuwe Ordonnantie met den i September ten deezen opzigte een aanvang genomen. •

Ten zevenden, dat agter het vyfde Art, van den Excys zyn aangevoegd deze woorden, en alzoo van alles wat onder het middel der Impofitien op de Lakenen en Krametyen is begrepen , exempt alleen Hoeden tn Linnens.

En op dat niemant hier af ignorantie foude kunnen voorwenden, zal dezen alomme op de gewoone plaatzen worden Gepubliceert en Geaffigeert.

Aldus gedaan, gerefolveert en gearrefteert op het Landfchaps - huys binnen Leeuwarden den 7 Oétober 1750.

H. W. v. G L I N S T R A, Vt. Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.

Je. v. SMINIA.

Ss PUBLICATIE