is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over de vrijheid der Schelde, door den keizer gevorderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daa gehad van de glorij, van de ontwerpen en van de pogingen van dezen Czaar, bijgenoemd den grooten? Wat heeft hij voor de natie gedaan, die hij in de flavernij en ellende en diep in fchulden gelaten heeft? De Rusfen hadden een volkskarakter ; zij hebben het niet meer. Dit karakter had men moeten verfrerken en ontwikkelen door deze onbefchaafde , maar eenvoudige, volken, door zagte , langzaame én wijze middelen gefchikt en bekwaam te maken tot het ontvangen van den invloed der fraaije wétcnfchappen van Europa. Rusland eenmaal vrij gemaakt zijnde, zou dezelven fchielijk aangenomen hebben. Bij gebrek van deze bereiding hebben de Rusfen, wel verre van te winnen,veel verloren bij de inwendige omwentelingen en buitenlandfche gemeenfchap, waar van men zo veel ophef heeft gemaakt. De kooplieden van dit rijk, weleer beroemd , wegens hunne goede trouw, zijn héden ten dage niet minder berugt dan de Chineefche kooplieden, wégens hunne listen en ftreeken , om niets meer te zeggen. De boijards , of édelen, hunne oabefchaafdhcid afleggende, zijn voor het grootfte gedeelte flegts welgemanierd geworden. De vrouwen waren kuifcher, de huwelijken gelukkiger; de zéden minder fierlijk, maar veel eerbaarer. Nog eens, wat heeft deze zo zeer geroemde Czaar voor zijn land dan gedaan? Hij heeft veldilagen gewonnen, havens gemaakt, vaarten gegraven , tuighuizen gebouwd. Tot dit

alles heeft men flegts geld en flaavenhanden nodig* E 3.