is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414 Geneeskundige v\n m j. V 111.

ZWANCERHEID'

in nood Elk een moet verpligt zyn voor eene bevrugte vrouw

Te»''baar u^ ^en vve£ te gaan5 of haar, zoo zy van eenig toe-

trbuip- vil overvallen word, zyne hulp en geleide aanbieden.

saam zyn. moet zwaI)gere vr0UW;i zerf eene onechte,

wanneer zy op weg door den arbeid, hetbreeken der watervliezf-n„ en hevige weeën overvallen word, Zoo dat zy zonder gevaar haaren weg niet kan vervorderen , vryftaan, by den naaften den besten burger in huis te gaan , en deeze moet gehouden zyn , haar naar al zyn vermogen bulpe te bieden; vind de hier by geroepen vroedvrouw, dat men haar zonder gevaar niet verder kan vervoeren, zoo moet hier van aan de Regeering kennis gegeeven worden , en deeze moet zorgen, dat den behoeftigen burger op alle wyze onderfteund, en zoo veel moogelyk ichadeloos gefield worde, en het der kraamvrouw aan niets nodigs ontbreeke.

Bevind echter de vroedvrouw, dat het nog tyd is de vrouw te vervoeren , zoo moet elk der byftanders het zyne toebrengen , om dezelve op de gemaklykfte ■ wyze tot haarent over te brengen.

§• IX.

Men moet Men ftraffe' hem , die moedwillig eene zwangere fe*'™ vrouw door fchieten, het aanhitfen van honden, of fekrikaan- 0p Welken wyze bet ook zyn mooge, eene fchrik aanjaagd , op het allergeftrengst, hy zy daar en boven voor de kwaade gevolgen deezer ontfteltenis , verantwoordlyk; — integendeel, vermyde men zao het pioogelyk is het fchieten by haare wooningen, men

ber