is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i6 Geneeskundig»

Van Bk kavelingen dit voor te koomen, of tegen te gaan , obphod. nien ftelie'de vrouwen voor , dat, daar elke klasfe van menfchen het fterven onderworpen is , men geene uitzondering ten voordeele der zwangere vrouwen in deezen algemecnen regel verwachten kan: dat echter ingevolge der beste waarneemingen, de vrouwen geduurende haare zwangerheid minder fterven', dan in een ander tydftip haares leevens (a), en men volgens geloofwaardige betichten ' heeft uitgereekend , dat over het algemeen van alle baarende vrouwen , Hechts de zestigfte, zeventigfte (£) of zelf, gelyk by voorbeeld in Zweeden, de twee of drie en tachtigfte (c) den onvermydelyken tol der natuur betaald, en hier onder zyn nog1 begreepen , die vrouwen, welke in het kraambedde fterven, daar anders in Ween en , van de 400. vrouwen , Hechts een by de verlosfing het leven 'infehiet (V). :'

Maar voorzeker is het beste middel om deeze vrees met grond te verbannen , dat men elk kersfpel vah een genoegfaam getal bekwaame vroedvrouwen voorziet, waar aan de zwangere vrouw zich met eeri ge■ rust hart kan toevertrouwen.

S- xii.

Nadeel j^et is in Duitschland in fommmige kleine Steden

van bet „ ' 7°

Uoiienge- het gebruik, dat men terftond na het overlyden met lZer!yden een'hier toe gefchikte klok, de doodklok genoemd

*eni<r . ' lllidj, Kraamvrouw, • —'• '

(a) Medieal Effais by a Soc. of Pbyfieians in Edimb. vol. 3.;

{*) Susmilch i. Th. C 5. 5- 93. iii. 7». T. 106.

O) MURRAY med. praS' bibl. Ö. B, T. 452. .

£<0 Susmilch /. e. t, Th- f. 191.