is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VROUWEN. 225 kens, die altijd leeren, en nimmer wijs worden, die ligt ie verleiden zijn, en hij geboodt,

dat zij zwijgen zouden in de gemeente.

En tevens achtte hij haar hoog, veriinaadde de vrouwen niet, maar wilde, dat alles in zijnen kring werken zoude.

Die wijze man! Elk verftandige moet

zijne uitfpraken billijken, als die van eenen wijzen, zelfs zijne onfeilbaarheid, als een apostel van j e s u s niet in aanmerking genomen zijnde.

Eene heerschzuchtige vrouw! Ik fid-

dere op dit denkbeeld! Wee den man,

wiens vrouw die lesfe vergeet: gij vrouwen,

zijt uwe eigen mannen onderdanig! Ut

wenschte wel ééns te weten, hoe het formulier van den huwelijken ftaat, dat in de openbare kerk in gebruik is, daar aan is gekomen, dat god na den val, tot eva, en in haar perfoon , tot het gantfche vrouwlijke gedacht gefprooken heeft: Uwe wille zal den man onderdanig zijn? Of gelijk fommige drukken het vrij decht hebben : Uwen wille zal de man onderworpen zijn. Waar? of wanneer heeft

god dit tot eva , en in haar perfoon tot het gantfche vrouwlijk gedacht gefproken ? Ik lees

II. dem.. P !»,