is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

DE MISDAADIGER

ik hoorde duidelijk, dat ik moordenaar zeide. Toen ik nader toetrad, gaf de man den geest. Lang Hond ik fpraakloos voor den dooden, ein» delijk gaf een luid gelagch mij lucht. ,, Zult gij nu den mond houden, vtiendjen!" zeide ik, Hout toetredende, terwijl ik tevens het wezen van den vermoorden naar boven keerde. Zijne oosen Honden wijd open. Ik werd ernflig, en zweeg plotslijk weder flil. Het werd mij zoo zeldzaam!"

„ Tot hier toe had ik op rekening mijner fchande Hout voorrgehandeld, maar thans was er iet gebeurt, daar ik nog niet voor geboet had. Een uur te vooren, gJoof ik, zou geen mensch mij overtuigd hebben, dat er nog iet Hechter dan ik onder den hemel was, maar thans begon ik te denken, dot ik voor een uur zelfs benijdenswaardig geweest was."

„ Gods oordeelen kwamen mij niet te binnen w— maar wel eene, ik weet niet welke? verwarde hetïnnering aan ftrop en zwaard, en de executie aan eene kindermoordfter, die ik nog een fchooljcngen zijnde gezien had. Daar lag iet heel fchrikbaarb'jks voor mij in de gedachten, dat van nu af aan mijt) leven verbeurd was. Meer

kan