is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

den Raad wierd den 14 commifforiaal gemaakt met de Raad, maar de conferentie is nog te honden.

Tot befluit van dit Capittel moet nog geremarqueert worden, dat hoewel de dispofitie over de faaken en over het volk van oorlog by het 5 Art: der Infr.rucr.ie van den 18 July 165:r gemeen gemaakt is tuffchen de Staaten Generaal en den Raad van Staate, en het gebruik aan dat Articul gegeeven heeft een uitleg, volgens welke de eigentlyk gelegde dispofitie byna geheel competeert aan haar Ho: Mo:, egter verfcheide pointen , welke connex zyn aan de generaale dispofitie over de Militie, gebleeven fyn aan den Raad van Staate, en door den Raad geëxerceert worden, het zy met, of fonder, concurrentie van haar Ho: Mo:: gelyk als de executie der Refolutien tot het aanneemen en afdanken van krygsvolk, de militaire Juftitie en krygsdifcipline, de monftering, en andere pointen , waar van breeder fal gefprooken worden in het vervolg.

VIER,