is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< IQ2. )

geen geld uit de Trefory kan geligt worden, Jan op ordonnancie door hem uitgegeven. De Kontrolleur moet onderzoeken of zulk eene ordonnancie wettig geflagen zy f», en dit bevindende dezelve contrafigneren; hy moet alle rekeningen, door den Auditeur afgehoord , nazien, en voor dat hy derzelverflot heeft nagezien en goedgekeurd, mag de Registerhouder dezelven niet te boek brengen. Ook is het zyn post, in geval van misdryf tegen alle bedienden, die aan de invordering van 's lands inkomften deel hebben, en tegen alle fchuldenaren van de Vereenigde Staten, te procederen. De Treforier ontvangt al het geld tot de gemecne fchatkist behoorende , en mag niets uitgeven , dan op ordonnancie, door den Sekretaris en den Kontrolleur geteekend, en door den Registerhouder geboekt. Hy moet ieder vierendeel jaars, of djkwyler indien het gevorderd wordt, rekening doen aan den Kontrolleur; by ieder zitting van het Congres eenen ftaat van de Trefory voor beide fliïizèn openleggen , en altoos gereed ftaari, om aan den Sekretaris of den Kontrolleur het

geld

f» Volgens de Conftitutie namelyk mag geen geld uit da ïr-efpry geligt worden, ten. zy hetzelve door eene wet tot. fèn bepaald gebruik aangewezen zy. I. Dcc?, tl. 23?,