Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

WERELD-BESCHOUWER.

(VRIJHEID GELIJKHEID — BROEDERSCHAP.)

Het Franfche Volk vctbanne alom de Dwinglandij,

En maakt mijn Vaderland, ja heel het Menschdom Vrij!

Dus zugttede de JVtrsli-Btfchaimer, toen hij die treurige dagen beleefde, waarin de verftandigen zwijgen moest, het denken nauwelijks vrij, het fpreken gevaarlijk en het drukken verboden was van die werkjes, welken uit den aart gefchikt waren, om het te ligtgelovig Volk begrippen ioteboezemen, van zijne waarde, rechten en befteinming.

Gereedelijk mijne kezende en denkende Burgers bezeft Gij, dat die tijdftippen, niet onder de aangenamen behoorden , te meer, om dat men het licht haateden * de werken boos, en

II. DEEL. A

NO. i.

Na regen volgt de Zonnefch!jay En wie zou dan niet vrolijk zijn f