is toegevoegd aan je favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEERINGSVERORDENINGEN. W 425

fchen verlaten. Het bedoelde Boekje, de Franfche Tiranny , ter Scholen ingevoert, fieeft federt plaats gemaakt voor een ander , waar in bewyzen aangehaalt worden , de Engelfche Tiranny genoemt. In 't Jaar 1674 floot men den Vrede met Engeland , Munfter en Keulen. De Regeringsverordeningen, door den Prins, voor Gelderland, Utrecht en Överysfel ontworpen, vermeerderden daar zyn gezag: in 't Jaar 1675 werdt hem 't Hertogdom van Gelderland en Graaffchap van Zutphen aangeboden ; maar hy wees dit van de hand, om dat men 'er in Holland en Zeeland tegen wag. Men geraakte in Oorlog met Zweden; dan, te Nieuwmegen werdt de Vrede, in 'tjaar 1678 ook met Frankryk gefloten. In dezen tyd was hier Gezant van Engeland de Ridder Temple , bekent genoeg door zyne Aanmerkingen over de vereenigde Nederlanden enz. Intusfchen was de Prins met' eene Engelfche Prinfes, Maria, Dochter des Ilertogs van Jork , getrouwt. 'Er is vervolgens nog gefchil geweest , tusfehen Amfteldarn en den Prins, over eene werving, 's Prinfen Schoonvader, nu Jacob de Tweede, Koning van Engeland , ftondt dea Roomfchen Godsdienst voor; Lodewyk de Veertiende onderfteundé hem , herroepende ook 't Edict van Nantes , waar by Plenrik de Vierde den Hervormden Dd 5 vry-