is toegevoegd aan je favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^6 WILLEM, KONING.

vryheid van Godsdienst hadt toegeflaan. Dc geboorte van eenen Engelfchen Prins , federt Pretendent genoemt , werdt verdacht. Veele Pranfche Hervormden kwamen herwaards. De Prins ftak in 'tjaar 1688 naar Engeland over; hy en de Prinfes werden 'er, in 't volgend jaar, tot Koning en Koningin gekroont. Weder Oorlog, en vruchtlooze poging, om de bepaling of acte, ten tyde van Cromwel in't Jaar 3651 tot benadeeling van onzen Koophandel gemaakt , in te trekken. De Koning kwam meermaal hier en hadt veel gezag; waar van tot een proef kan dienen het voorgevallene te Goes, in 't Jaar 1695. Hy beleefde de beginfclen van den Oorlog over de Spaanfehe nalatenfehap , na dat in 't Jaar 1697 te Ryswyk by den Haag de Vrede herftelt was; ftervende hy, na de Koningin, in 't Jaar 1702. Zyne Schoonzuster Anna was in Engeland zyne opvolgfter.' Men bleef hier zonder Stadhouder , behalven dat in Friesland en Groningen het Huis van Nasfau-Dietz het Stadhouderfchap bleef bekleeden. Czaar Peter van Moscofien was bier , in 't laatst der vorige Eeuw, het Scheepstimmeren komen keren. — lk fpoede my tot nog eenige trekken , uit de latere Gefchiedenis des Vaderlands en der Vryheid. Hevige onlusten ontftonden 'er in de andere Landfcbappen, gevolgt door veranderingen in de Regering. Prins Jan Willem

Fri-