is toegevoegd aan je favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRISO VERDRINKT. ZIJN ZOON. 447

Frifo, Stadhouder van Friesland, Groningen en Drente , uit het Leger naar den Haag willende reizen , om met den Koning van Pruisfen te handelen over de nalatenfchap van Koning Widem , verdronk in 't overvaren aan den Moerdyk , in 't Jaar 1711 ; nog in 't zelfde Jaar beviel zyne Gemaalin van Prins Willem Karei Henrik Frifo. In 't Jaar 1713, werdt te Utrecht de Vrede getekent, en vervolgens floot xnen met den Keizer een Tractaat van Barrière in de weleer Spaanfehe- federt Oostenrykfche Nederlanden; eene handeling, door welke fommige plaatfen daar tot fterke grenzen moesten dienen. De Keurvorst van Hanoverwas, door 't overlyden van Anna in 't Jaar 1714» onder den naam van George den Eerften , Koning vaa Engeland geworden; de Opftand van den Pretendent , werdt met hulp des- Vaderlands gedempt. In 't Jaar 1717 brak de Asfendelftfche Dyk door. 't Jaar 1720 is berucht door den Wind- of Actiehandel. Frifo werdt in 't Jaar 172a Stadhouder van Gelderland, op zeer bepaalde voorwaarden; hy was Erfftadhouder van Friesland, en reeds Stadhouder van Groningen en Drente. 'Er rezen onlusten over een Oostindiefche Maatfchappy te Oostende, welke weder vernietigt werdt. Frifo trouwde in 'tjaar 1734 met Anna, Kroonprinfes van Engeland of Groot • Brittanje, Dochter van George dea Tweeden. Verbeurtverklaring van Goederen,

werdt